2015-09-07

2015 წლის 7 სექტემბერი, ფუნდამენტის დასხმა, სასტუმრო-H2