2015-09-01

2015 წლის 4 ივნისს კი, წამოდგენილ იქნა, წინასამშენებლო ფოტომასალა