2015-09-01

2015 წლის 11 აგვისტო -  ქ. ბათუმის მერიის მიერ  „AR MERIDIANS”-ის სახელზე გაცემულ იქნა სასტუმრო კომპლექსის და აპარტოტელების სამშენებლო ნებართვა.