2015-09-01

2015 წლის 1 სექტემბერი - სამუშაო ჯგუფის მიერ ხორციელდება სამშენებლო სამუშაოების სამოქმედო არეალის განსაზღვრა