2015-10-19

2015 წლის, 19 ოქტომბერი - მიმდინარეობს E-F აპარტ-ოტელის მშენებლობა.