2015-10-19

2015 წლის, 19 ოქტომბერი - მიმდინარეობს H-1 სასტუმროს მშენებლობა.