2015-10-19

2015 წლის 19 ოქტომბერი - მიმდინარეობს შენობა C-D კორპუსების