2015-10-19

2015 წლის, 19 ოქტომბერი - მიმდინარეობს A-B აპარტ-ოტელის მშენებლობა.