2015-09-01

2015 წლის, 1 სექტემბერი - სამშენებლო მოედანზე მიწის ამოღების და გატანის სამუშაოები, შემდგომში შენბა-ნაგებობათა ფუნდამენტების მოწყობის მიზნით.