2015-10-05

2015 წლის, 5 ოქტომბერს - H1 ფუნდამენტის სამუშაოები