2015-09-25

2015 წლის, 24 სექტემბერს -კომპანია "AR-meridians" - სა და კომპანია "Interstate" შორის ხელშეკრულების დადება