2015-09-17

2015 წლის, 17 სექტემბერი - აპარტოტელი F -ის ფუნდამენტის დასხმის დასრულება