2015-09-17

2015 წლის, 17 სექტემბერი სასტუმრო H1 - მიმდინარეობს ხიმინჯების მოწყობა, გერმანული კომპანიის „Bauer” – ის მიერ.