2015-09-08

2015 წლის, 7 სექტემბერ - ფუნდამენტის დასხმა-აპარტოტელი